Αποσύρεται από το αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ η Σουηδία, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρή εμπλοκή λόγω Τουρκίας.