Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι «κορωνοϊός δίδαξε πως η δύναμη της ΕΕ έγκειται στην ενότητά της, ακόμη και όταν αντιμετωπίζει μεγάλες κρίσεις στον τομέα της υγείας».