Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχιστεί πάντα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.