Βάσει των κυρώσεων δεσμεύεται η περιουσία που έχουν στις ΗΠΑ όσοι περιλαμβάνονται σε αυτές τις κυρώσεις ή στην οποία ασκεί έλεγχο πολίτης των ΗΠΑ εξ ονόματός τους.