Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως επαφίεται στους μετόχους να αποφασίσουν αν οι αγωγοί αερίου Nortd Stream που υπέστησαν ζημιές από εκρήξεις πέρυσι θα πρέπει να κλείσουν.