«Σχεδόν απίθανη» αξιολογεί την απειλή για επίθεση στο μετρό των Βρυξελλών το Συντονιστικό Όργανο Ανάλυσης Απειλών.