Ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το σχέδιο διάσωσης της TAP προέβλεπε μεταξύ άλλων, μείωση του εργατικού της δυναμικού, μείωση των μισθών, ακόμη και μείωση του στόλου της.