Η διαμαρτυρία οργανώθηκε από την ομάδα «Δημοκρατία» (Republic), η οποία ζητά την κατάργηση της μοναρχίας και την εγκαθίδρυση εκλεγμένου αρχηγού κράτους.