Περίπου 400 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καλούνται να επιλέξουν τους ευρωβουλευτές που θα τους εκπροσωπήσουν την επόμενη πενταετία στην πιο κρίσιμη ίσως αναμέτρηση των τελευταίων ετών.