Οι αγρότες αποκλείουν αυτοκινητόδρομους στη Γαλλία και στο Βέλγιο, ενώ οι Ισπανοί και οι Ιταλοί αγρότες λένε πως ενώνουν κι εκείνοι τις δυνάμεις τους με το κίνημα των διαμαρτυριών, το οποίο πλήττει επίσης τη Γερμανία.