Περιγράφει τις συνθήκες κράτησής του ως «κολαστήριο».