Η τεχνολογία κανονικά θα σταματούσε αυτόματα τα τρένα πριν συγκρουστούν, χρόνια καθυστερήσεων και παραμέλησης όμως άφησαν την Ελλάδα με ένα διαλυμένο σύστημα.