Θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί η πώληση των αεροσκαφών.