Αξίζει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο στις Ηνωμένες Πολιτείες.