Για τον Ουκρανό πρόεδρο, με την αντίστασή τους έχουν κερδίσει πολύτιμο χρόνο.