Ανακαλεί την ουκρανική ιθαγένεια τεσσάρων φιλορώσων.