Ως βουλευτής Βρυξελλών, η Mαïνούρ Οζντεμίρ, είχε αρνηθεί να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Αρμενίων.