Οι αρχές διενεργούσαν έρευνα για να βρουν δυο γυναίκες και πέντε άνδρες, ηλικίας περίπου τριάντα ετών από την 20ή Μαΐου.