Περίπου 700.000 ευρώ είχε κρύψει στο σπίτι του ο Παντσέρι.