Δηλώνει «απλός ενδιάμεσος», σύμφωνα με τον δικηγόρο του.