Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι η κυβέρνησή του ανέλαβε “ευθύνη” σε “κρίσιμες στιγμές” για “υποθέσεις μάλιστα που δεν αφορούσαν τα δικά τους πεπραγμένα”.