Πώς βλέπει η ελληνική διπλωματία τον νέο αρχηγό της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.