Εκτός του ψηφοδελτίου Επικρατείας εκκρεμεί η ανακοίνωση ακόμα περίπου 40 ονομάτων, κάτι που αναμένεται να γίνει των εντός των επόμενων ημερών.