Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, με αφορμή την ένταξη των χρηστήριων ελασμάτων της Δωδώνης στον Κατάλογο της UNESCO έκανε την ακόλουθη δήλωση: