«Μεγάλη αγωνία της είναι να επιστρέψει αθώα στην πατρίδα της» δήλωσε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.