Το πλήθος των πληροφοριών και των γνώσεων που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου συχνά εκλαμβάνεται ως γνώση και συγχέεται με την πραγματική παιδεία, η οποία δεν μπορεί να είναι παρά αποτέλεσμα μακράς εκπαιδευτικής διαδικασίας.