Σε καταγγελία κατά του Γιάννη Οικονόμου προχώρησε ο Δημήτρης Μάντζος.