Στην Αθήνα συνεδριάζει το προεδρείο της Ευρω-ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.