Θα συμβάλει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, μέσω χερσαίας σύνδεσης με τον χώρο Σένγκεν και στην ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.