«Για πρώτη φορά από την ίδρυσή του το 2011, ο ΕΟΠΥΥ γίνεται ένας απολύτως ελεγχόμενος από την κυβέρνηση οργανισμός, χωρίς καμία εκπροσώπηση των εργαζομένων, των παρόχων και των ληπτών υπηρεσιών υγείας», τονίζει ο Ανδρέας Ξανθός, με αφορμή την ανακοίνωση της νέας σύνθεσης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ «που για πρώτη φορά δεν περιλαμβάνει εκπροσώπηση από τους κοινωνικούς εταίρους».