Προεκλογικό άρωμα είχε η συνέντευξη του υπουργού Εσωτερικών.