«Το ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη, χτίζει σε αυτές τις εκλογές τα θεμέλια της νέας, αγωνιστικής, ανυπότακτης Αριστεράς, που στόχο έχει να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο».