Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.