Αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.